Yhdistyksestä

Kouvolan seudun kieltenopettajat ry. perustettiin vuonna 1979 edistämään kieltenopetuksen kehittämistä Pohjois-Kymenlaaksossa ja ratkomaan sen ajankohtaisia kysymyksiä. Yhdistys aloitti toimintansa jo vuonna 1969 Kouvolan seudun kieltenopettajien kerhona, ja siihen kuului jo tuolloin eri kielten ja kouluasteiden opettajia. Yhdistys on kasvanut 30-vuotisen taipaleensa aikana niin, että tällä hetkellä siihen kuuluu 94 paikallista kieltenopettajaa. 

Yhdistys on valtakunnallisen Suomen kieltenopettajien liiton SUKOLin piiriyhdistys, joka toteuttaa SUKOLin tavoitteita paikallisella tasolla. Yhdistyksen edustaja osallistuu SUKOLin päätöksentekoon 2 kertaa vuodessa järjestettävissä liittokokouksissa. Lisäksi yhdistys tekee yhteistyötä lähialueiden kieliyhdistysten, Finnish-British –societyn sekä Pohjola-Nordenin kanssa. 

Kouvolan seudun kieltenopettajat ry. valvoo ennen kaikkea paikallisten kieltenopettajien etuja ja pyrkii kehittämään alueen kieltenopetusta monipuolisemmaksi. Yhdistys toivookin, että tulevaisuudessa alueella kasvaa osaavia, omatoimisia ja kansainvälisiä kuntalaisia juuri monipuolisen kieltenopetuksen voimalla.